SHOWDANCE

Show dance je vrsta plesa koja podrazumeva kombinaciju modernog baleta,densa i ritmičke gimnastike.Svaki trener je dužan da vežbe prilagodi uzrastu dece sa kojom radi. Sa decom od 4-6 godina vežbe snage,osnovi gimnastike i baleta,plesne pozicije i skokovi uče se korz igru i rešavanje zadataka.

Decu podstičemo na kreativno razmišljanje ,odgovornost i timski rad. Deca uzrasta od 7-11 godina postižu rezultate ozbiljnijim metodama vežbanja.Sa njima se za razliku od mlađe dece rade treninzi kondicije,akrobacijei podrške, kao i II i III nivo istezanja vežbi snage i skokova.

RITMIČKA GIMNASTIKA

Ritmička gimnastika za devojčice uzrasta od 4 do 7 godina. Kombinacija plesa, umetnosti i sporta čine je jedanim od najlepših sportova za devojčice. Program je prilagođen uzrastu i dizajniran da razvije osnovne pokrete i pravilno držanje tela, gipkost, gracioznost, spretnost, koordinaciju, ritam i koncentraciju. Kroz jednočasovno druženje, tri puta nedeljno, male ritmičarke će učiti osnove elemente ovog sporta, od pokreta fleksibilnosti, preko pirueta, ravnoteža i malih skokova.

Nakon savladavanja osnovnih elemenata, program predviđa i sticanje osnovnih veština u vežbanju sa vijačom, loptom, obručem, a primenjeno kroz spoj pokreta i muzike, izvođenjem originalnih grupnih koreografija. Dobrobit ritmičke gimnastike je više od sticanja fizičke kondicije. Ona kod devojčica podstiče eleganciju pokreta, osećaj za ritam, izražajnost i sticanje samopouzdanja. Pozitivno utiče na pravilan rast i razvoj, oblikovanje i jačanje mišića. U uzrastu od 4 do 7 godina pruža mogućnost za dalje usavršavanje talenata i daje osnove za daljim bavljenjem bilo kojim sportom. Iznad svega pruža zabavu, druženje i timski rad.

AKTIV KIDS

PROGRAM JE U PRIPREMI

ZAUZMI STAV, IMAJ SAMOPOUZDANJE I OSLOBODI POKRET!

Program je namenjen dečacima i devojčicama od 6 do 14 godina.

Obuhvata rad na pravilnom držanju tela, pravilnom i lepom hodu, razvijanju osećaja za pokret i ritam, kao i oslobađanju treme i razvijanju samopouzdanja.  Deca koja imaju samopouzdanje rado prihvataju izazove, rad i saradnju sa drugima. Kroz rad sa decom prepoznajemo njihove talente i nudimo im mogućnost da ih prikažu na sceni kroz razne projekte Afirmativnog centra.

Program vode  iskusni i stručni ljudi sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom, kao i uspešni organizatori i realizatori velikog broja radionica, akcija, manifestacija i projekata.

ŠKOLA FOKLORA ZA DECU

Folklor, kao prelepa kombinacija umetnosti I tradicije, razvija kod dece mnoge korisne osobine: Pravilno drzanje tela, razvoj misica, koordinaciju pokreta, ritmicko-muzicku intetpretaciju, socijalizaciju i osecaj za javni nastup.

Skola folklora “Malo kolo” radi sa decom uzrasta od 4-5 godina, predskolskim uzrastom i osnovcima. Sa decom rade instruktori koji imaju visegodisnje iskustvo u radu sa decom i u profesionalnoj folklornoj igri. Deca upoznaju elemente folklorne igre i pesme, kao i osnove baleta i drustvenih igrica.

Celokupan program rada, kao i muzika su prilagodjeni njihovom uzrastu kako bi ih dodatno stimulisali da igraju.